برگزاری کارگاه آموزشی کاربرد مقابله درمانگری در بهبود سلامت سالمندان * * * * * * * * * * * *   قابل توجه کاربران سایت : اعلام نتایج داوری مقالات 17 مهر ماه 1396 می باشد.  
نحوه نگارش مقاله
۲۸ فروردین ۱۳۹۶ 849

بسمه تعالی

 

نحوه نگارش و تنظیم مقالات

 

عنوان مقاله: یک عبارت  مختصر جامع (و بیانگر محتوای مقاله)، حداکثر در 12کلمه

نام و نام خانوادگي نويسنده اول (فونت B Mitra - اندازه 12 - پررنگ)

وابستگی سازمانی (فونت  B Mitra - اندازه 11)

آدرس ایمیل  ( 10 pt -  (Times New Roman

 

نام و نام خانوادگي نويسنده دوم (فونت B Mitra - اندازه 12 - پررنگ)

وابستگی سازمانی (فونت  B Mitra - اندازه 11)

آدرس ایمیل ( 10 pt -  (Times New Roman

 

 

چکیده (فونتB Mitra  - اندازه 12 - پررنگ)

در متن چكيده بايد مستقیما به مسئلة مورد بررسی، هدف، روش شناسی، يافته‌‌ها و نتیجه گیری اشاره شود. چكيده بین 150 تا 250 كلمه باشد. چكيده بايد كامل و در يك پاراگراف نوشته شود. از اشاره به منابع و کلیات تحقیق در چكيده اجتناب شود.

واژگان كليدي: بین 5-3 واژه  و  با کاما (،) از هم جدا و در يك خط باشند.

 

توجه:  صفحه اول مقاله فقط باید حاوی عنوان مقاله، نام نویسندگان و موسسه و ایمیل آنها، چکیده و واژگان کلیدی باشد. 

 

____________________________________________________________________

 

 

توجه: متن مقاله (فونت B Mitra - اندازه 12) و عنوان بخش ها (فونت B Mitra - اندازه 12 پررگ)

 

مقدمه (فونت B Mitra - اندازه 12 - پررنگ)

مقالات باید روی صفحه A4مطابق آئين نگارش حاضر با نرم افزار متن نویس وردword 2007-2010و یک ستونی تايپ شوند . مقاله کامل باید در حداقل4 و حداکثر 6 صفحه تهيه شود به صورتی که حاشیه‌ متن­ها از بالا، پایین، چپ و راست صفحه 25میلی‌متر فاصله  و با فاصله خطوط 2/1 تنظیم شود.  ‌ تمامی صفحات بجز صفحه اول باید شماره صفحه داشته باشد. متن اصلي مقاله به صورت تك ستوني با فونت B Mitra - اندازة 12 تهيه شود. برای رفرنس دهی داخل متن، باید از نام خانوادگی و سال استفاده شود.

 

روش شناسی (فونت B Mitra - اندازه 12 - پررنگ)

 این بخش شامل  روش تحقیق، جامعه آماري، نمونه و روش نمونه گيري، ابزارهاي پژوهش (ویژگیهای روانسنجی) و روشهاي تجزيه و تحليل داده ها مي‌شود.

 

يافته ها (فونت B Mitra - اندازه 12 - پررنگ)

در اين بخش،  نتایج  پژوهش  همراه با جدول، نمودار، شکل و ارائه آمار و ارقام به فارسي توصیف و تنظیم می شود.

هر جدول، شكل و نمودار بايد داراي شماره و عنوان (توضيح) باشد كه به صورت وسط چين با قلم B Mitra فونت 10 پررنگ تايپ و به ترتيب از 1 شماره‌گذاري ‌شود .

 

بحث و نتيجه‌گيري (فونت B Mitra - اندازه 12 - پررنگ)

نتایج باید واضح و روشن ابتدا تشریح و سپس بحث و تفسیر شوند. پژوهشگر يافته هاي خود را با يافته هاي ديگر پژوهشگران مورد مقايسه قرار داده و مشخص مي نمايد که  تا چه حد يافته هاي او در راستاي يافته هاي ديگران و يا با آنها مغاير است. نتیجه نهایی باید در چند خط در بخش نتیجه­گیری بیان شود. همچنین به محدودیت (ها) و پیشنهاد(ها)  اشاره  می گردد.  

 

توجه:  رفرنس دهی داخل متن:

 یک نویسنده:    (ساراسون، 1393)

دو نویسنده: ( نصری و  حسینی، 1393)

بیش از دو نویسنده:  ارشدی و همکاران، 1395)

 

 

منابع(فونت B Mitra - اندازه 12 - پررنگ)

منابع در انتهاي مقاله مي‌آيد (ابتدا منابع فارسي و سپس منابع انگليسي). هر منبع بايستي حداقل يك‌بار در متن مقاله مورد استفاده قرار گيرد و يا به آن اشاره گردد. مشخصات هر منبع به صورت كامل و  با فرمت زیر ذكر شود. منابع فارسي را با فونت B Mitra اندازه 11 و منابع انگليسي را با فونتTimes New Roman  نازك با اندازه 10 تايپ نماييد.

 

-حافظ نیا، محمدرضا( 1388).  مقدمه ای بر روش تحقیق در علوم انسانی.  چاپ شانزدهم، تهران، انتشارات سمت.

 -ابوالقاسمی، عباس؛ اسدی، سمانه(1395). بررسی اثر بخشی شناخت درمانی مبتنی بر آگاهی بر پردازش هیجان در پرستاران مضطرب. مجله آموزش پرستاری، 5(3)، 23-17.

- شیخ نورانی،  شیخ نورانی، صدیقه؛ کیامرثی، آذر(1391).  رابطه آلکسی تایمی، عواطف مثبت و منفی با وضعیت روانی دانشجویان. ششمین  سمینار سراسرس بهداشت روانی دانشجویان.  دانشگاه گیلان.

- برخورداری، فهیمه(1394).  اثربخشی دو برنامه " بازسازی زندگی" و " مداخله برای کودکان طلاق" بر وضعیت روان‌شناختی کودکان والدین در حال طلاق. دانشگاه محقق اردبیلی، پایان نامه دکتری.

References

-  Moulaee, M.; Abolghasemi, A., B Aghababaei, M. (2016). Pathological narcissism, brain behavioral systems and tendency to substance abuse: The mediating role of self-control. Personality and Individual Differences, 88(2), 247–250.

- Pliszka, S. R. (2003). Neuroscience for the mental health clinician. New York: Guilford.

-Brown, T. E., Patterson, C., & Quinlan, D. M. (2003, October). Cognitive strengths and impairments in 126 highIQ patients with ADHD. the 15th CHADD Annual International Conference, Denver, CO.

 

 

 

برگزار گنندگان کنفرانس
برای دریافت آخرین خبرها در خبرنامه عضو شوید.
   
    رشت ، بزرگراه خلیج فارس، دانشگاه گیلان، دانشکده علوم انسانی،
    تلفن تماس : ۳۳۶۹۰۲۲۸ - ۰۱۳
    info[@]shc2017.ir

شرکت مهیانت شمال : طراحی و پیاده سازی